آخرين بروزرساني :سه شنبه - ۱۳۹۷/۱/۲۱در ساعت ۰۹:۴۳
کليه قيمت ها به تومان مي باشد
ارز
فروش
خريد
آخرين بروزرساني :سه شنبه - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷در ساعت ۱۲:۱۹
کليه قيمت ها به تومان مي باشد
سکه
فروش
خريد
سکه تصویر امام
2.060.000
1.960.000
سکه نیم بهار
1.000.000
910.000
سکه ربع بهار
610.000
520.000